Numismatische Kring Utrecht

 


27 september 2023     :  Lezing: Gert Mulder: "Spotpenningen rond reformatie/ contrareformatie - Concilie                                                   van Trente 1541"
1 november 2023         :  Algemene ledenvergadering
                                               Lezing: Jeroen van Gessel: "Van Arelate naar Apeldoorn - De reis van een munt".
22 november 2023      :  Onderlinge Kringveiling (alleen leden kunnen inbrengen en bieden)
24 januari 2024            : Lezing: Rutger Schimmelpenninck: "Brandspuitpenningen".
28 februari 2024          : Lezing: Pim Möhring: "De muntvondst Hagestein 2017".
27 maart 2024               : Ntb
24 april 2024                 : Lezing: Anton Cruysheer: "De munten van de Utrechtse bisschop Boudewijn van                                                        Holland (1178-1196)".
22 mei 2024                   : Onderlinge Kringveiling (alleen leden kunnen inbrengen en bieden)

 



Heritage IJsselstein  (ivm verbouwing, tijdelijk in een noodvoorziening op de parkeerplaats)

Energieweg 7, 3401 MD  IJsselstein

Aanvang:  19:30 uur 

Einde:  ca. 22:00 uur

 


Uw eerste kopje koffie of thee zijn gratis te verkrijgen in het restaurant.  

We zijn ervan uit gegaan dat de corona regels niet veranderen.  Kijkt u regelmatig op de site voor aanvullende informatie. 




                                                                      


 


 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


E-mailen
Bellen