Numismatische Kring Utrecht

 

Over de Numismatische Kring Utrecht 


De Numismatische Kring Utrecht (NKU)is opgericht op 15 november 1972. Dit in navolging van onder andere de oprichting van numismatische kringen in Amsterdam, Rotterdam en ‘s-Gravenhage. De doelstelling was om de numismatiek levender te maken zodat naast het verzamelen van objecten tevens de kennis  over de numismatiek verder tot ontwikkeling kon komen. De oprichting van de numismatische kringen werd dan ook gepromoot door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor de Munt en Penningkunde (KNGMP).  Dit genootschap bestond voornamelijk uit wetenschappers, grote verzamelaars en handelaars die de autoriteiten op het gebied van de numismatiek waren. De kringen waren zelfstandige instellingen die zelf als organisatie lid werden van het genootschap. Zij verbonden eigenlijk de “simpele” verzamelaar met de meer wetenschappelijke wereld waartoe we het KNGMP zeker in die tijd kunnen rekenen. Hiertoe werden op de bijeenkomsten voordrachten gehouden, discussies gevoerd en veel informatie uitgewisseld tussen de leden van de kringen.

De oprichting van de NKU stond dus in lijn met een algemene tendens in Nederland tot het promoten van de numismatiek. Het initiatief voor de oprichting ging uit van een illuster gezelschap. Dit waren de heren; Vinkenborg, De Bruijn, Karres en Van den Brandhof. Deze laatste was muntmeester aan De Munt te Utrecht en vanuit zijn functie nauw betrokken bij de numismatiek. De bijeenkomsten konden hierdoor plaatsvinden in het gebouw van De Rijksmunt wat natuurlijk zorgde voor een extra dimensie van het lidmaatschap van specifiek deze numismatische kring. Op de eerste bijeenkomst werden de overige drie oprichters verkozen tot bestuursleden. Na aanvankelijk een bijeenkomst van een 20-tal leden op de oprichtingsavond, steeg het aantal leden in de eerste periode gestaag. Er waren in de zeventiger en begin tachtiger  jaren redelijk wat verzamelaars en iedere zaterdagochtend was er in de stad op de Ganzenmarkt een postzegel en muntenmarkt. In de jaren negentig nam de belangstelling voor het verzamelen af en ook het aantal leden van de NKU daalde. Het aantal leden is al geruime tijd zeer stabiel . Op dit moment omvat de Kring ca. 42 leden.

 
Na de introductie van de euro is het verzamelen van munten gedurende korte tijd aangetrokken. Deze nieuwe groep verzamelaars had echter voornamelijk interesse in de nieuwe munt en een aanzienlijke groep was ook vooral geïnteresseerd is het creëren van winsten door koop en verkoop van buiten Nederland uitgegeven euromunten. Het aantal verzamelaars dat ook daadwerkelijk geïnteresseerd was in de verhalen bij de munten, de productieprocessen en verdere numismatische achtergronden was erg beperkt. Nu de euro wat langer circuleert lijkt het erop dat ook de interesse in de oudere munten langzaam toeneemt. De afgelopen jaren zijn helaas enkele leden  van de kring ons ontvallen en wij prijzen ons gelukkig dat er tevens nieuwe leden zijn toegetreden met een verassende nieuwe inbreng. Op de bijeenkomsten zien we dan ook een gevarieerd gezelschap van mannen en vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën die een gezamenlijke interesse hebben.

Tijdens het bestaan van de kring zijn er diverse initiatieven ontplooid om extra inkomsten te genereren voor de kring. Zo is de NKU al geruime tijd, op uitnodiging van het muntbedrijf, aanwezig op de “Dag van de Munt”, waar wij aandacht vragen voor onze kring. Hiervoor zijn enkele producten ontwikkeld die elders op deze website uitgebreid worden besproken. Een ander zeer bijzonder initiatief is de samenstelling van een boek met Latijnse spreuken op Nederlandse munten en penningen. Twee leden van de kring, de heren G.J. van Ingen en F. Th. Peters, hebben vele uren opgeofferd om een aanzienlijk aantal werken in de bibliotheek,  van met voormalig Geld- + Bankmuseum, door te spitten om een overzicht te maken van Latijnse spreuken die voorkomen op munten en penningen die hun oorsprong vinden in de Nederlanden. In 2004  zag een eerste uitgave van dit werk het daglicht. Hierin werden 628 voorkomende teksten vermeld met de vertaling naar het Nederlands en verwijzingen naar de munten en penningen waarop deze voorkomen. Dit zeer gewilde werk heeft in 2010 en vervolg gekregen in een tweede uitgave die nog veel uitgebreider is.
Voor een uitgebreidere historie van de NKU bevelen wij graag de uitgave aan van ons jubileum- of herdenkingsboek aan dat in 2012 ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum is verschenen. 

De numismatische kring Utrecht is vanaf 19 november 2020 een Vereniging. We zijn in het KVK register opgenomen onder nummer 80948936. 

Het bestuur

Het bestuur van de kring is samengesteld uit Ed van den Brul met de functie voorzitter,  Gert Mulder was de secretaris. De penningmeester is Marcel Overdijk en de tweede voorzitter is Peter Biemans. Natasja van Schaik houdt de website voor u bij.

Wij hopen dat deze website u enige informatie verschaft van wat de Numismatische Kring Utrecht doet. U bent van harte welkom als u bij onze vereniging wilt aansluiten. Mocht Utrecht niet de dichts bij zijnde kring zijn, naast onze kring zijn er diverse kringen door het land, kijkt u eens op onze links.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mailen
Bellen