Numismatische Kring Utrecht

 

Muntsetjes van de Numismatische Kring Utrecht.

Jaarlijks op de Dag van de Munt in juni heeft de Numismatische Kring Utrecht een muntsetje uitgebracht met een wisselend onderwerp. Hieronder treft u de jaren aan welk onderwerp en met welke oplage deze sets zijn uitgebracht.

 

Uitgifte jaar

Onderwerp

Oplage

2005 -  Utrechtse munten nr.1

Munten van Philips II als Heer van Utrecht (1555-1581)

75 stuks

2006 -  Utrechtse munten nr.2

Muntslag provincie Utrecht tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1581-1795

75 stuks

2007 - Utrechtse munten nr.3

Muntslag door de Stad Utrecht (ca. 1375-1794)

75 stuks

2008 - Utrechtse munten nr.4

Muntslag door de bisschoppen van Utrecht (1010-1525)

75 stuks

2009 - Utrechtse munten nr.5

Muntslag door de stad en provincie Utrecht (1740-1794) voor rekening van de VOC.

75 stuks

2010 - Utrechtse munten nr.6

Muntslag door de provincie Utrecht tijdens de Bataafse Republiek 1795-1806 

75 stuks

2011 - Utrechtse munten nr.7

Muntslag door de provincie/stad Utrecht ten behoeve van West-Indië, in 1794

75 stuks

2012  Utrechtse munten nr.8

De Karolingische Muntslag te Duurstede

50 stuks

2013 - Utrechtse munten nr.9

Muntslag onder beheer van de Staten van Utrecht 1577-1580

45 stuks

2014 - Utrechtse munten nr.10

Bijzondere muntslag in de Provincie Utrecht in de jaren 1581-1795

50 stuks

2015 - Utrechtse munten nr.11

Muntslag te Utrecht Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon 1806 - 1810

50 stuks

2016 - Utrechtse munten nr.12

Muntslag te Utrecht tijdens Franse Inlijving 1810-1814, onder Napoleon 1

50 stuks

2017 - Utrechtse munten nr.13

Jubileum uitgave: Bijzondere muntslag te Utrecht op grond van Raadsbesluiten in de periode 1599 t/m 1661.

45 stuksE-mailen
Bellen